> Accés a Quality
-El programa Quality és una eina que conté la informació de la quantitat i qualitat de la fruita dels socis i sòcies d'ActelGrup.
Comparteix