28-02-2018

El president d’ActelGrup, Josep Maria Codina, i el rector de la UdL, Roberto Fernández, van firmar un conveni de col·laboració de quatre anys de durada per a la realització d’activitats formatives per als associats. Aquest acord permetrà incrementar la formació que es facilita als socis i sòcies d’ActelGrup i oferir diferents tipologies de formacions reglades en l’àmbit de l’agricultura des de diferents vessants, com l’agronòmic, l’econòmic i el social.

Les propostes formatives formen part del pla de formació que ActelGrup ha recollit en el seu Pla Estratègic 2017-2019, i que té com a objectiu donar resposta a les necessitats formatives dels seus socis i sòcies en particular, i del sector en general. La primera acció formativa, adreçada als socis i sòcies joves d’ActelGrup, ha estat un curs d’especialització en la gestió d’una empresa agrària en el món cooperatiu.

Llegir més de:
Comparteix a