Data de publicació

27-11-2020

Nombre de vacants

1

Descripció

Responsabilitzar-se de la correcta aplicació de les accions ordenades pel Cap de Planta, d’acord als criteris de qualitat, eficiència i respecte al medi ambient que estableix el grup. És el responsable de que les ordres de fabricació s’executin d’acord a la seqüenciació establer-ta, de controlar la qualitat de la producció i de fer un seguiment detallat de la productivitat de les línies. També és responsable de la correcta aplicació de les normes d’higiene i de seguretat en el treball durant el seu torn.

Perfil

Les funcions bàsiques seran les de:

 • Gestionar l’execució de les ordres de producció
 • Dirigir les persones de la planta de producció
 • Gestionar els conflictes de personal
 • Controlar la bona aplicació  dels paràmetres de qualitat de la confecció
 • Controlar i organitzar els inventaris de matèria prima, materials i producte confeccionat
 • Controlar els estocs de producte acabat i els palets incomplets
 • Comunicar als/les responsables de línia el treball a realitzar
 • Responsabilitzar-se que el torn comenci el treball a l’hora prevista
 • Distribuir el personal a les màquines d’acord a les ordres de fabricació planificades
 • Controlar la bona execució de les comandes de picking
 • Tancar el torn i preparar la feina del dia següent d’acord a les indicacions del Cap de Planta

Requisits:

 • Cicle Formatiu de Grau Mig 
 • Experiència mínima en gestió d'equips i treball en planta productiva
 • Domini del català i castellà 

 

S'ofereix

S’ofereix:

 • Projecte consolidat en una empresa líder del seu sector i en creixement constant
 • Contracte eventual + indefinit
 • Salari segons experiència