Data de publicació

20-04-2021

Nombre de vacants

5

Descripció

Tasques seran de responsabilitzar-se de la correcta aplicació de les aplicacions de les accions ordenades pel responsable de planta, segons els criteris de qualitat, eficiència i respecte del medi ambient que estableix la companyia. Vetllar per la correcta aplicació de les normes  d'higiene i seguretat a la feina durant el seu torn. Gestionar i mediar als conflictes, garantint un entorn motivador sobre l'equip de planta.

 

Perfil

Es requereix experiència en gestió d'equips i equips multiculturals.
Les competències que es requereixen son les de gestió d'equips, lideratge, adaptabilitat al canvi, orientació a resultats

 

S'ofereix

Contracte eventual per campanya

Horari en torns intensius i rotatius de matí i tarda