Avís legal

Benvingut a la pàgina web d’ActelGrup (actelgrup.com)

A continuació, exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web us atorga el paper d’usuari i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que actelgrup.com és un domini de l’empresa Actel, SCCL, amb domicili social a Ctra. Vall d’Aran km 3 – 25196 LLEIDA, i amb telèfon 973 700 800.

La societat es denomina Actel, SCCL, amb CIF F-25023938, i figura inscrita al Registre de Cooperatives amb el número SCG 53.

Constitueixen ActelGrup les empreses següents:

CENTRAL ASSEGURANCES S.LB-25058793Ctra. Vall d’Aran, km.3 25196 Lleida
INTERAGRE S.C.C.LF-25265638Ctra. Vall d’Aran, km.3 25196 Lleida
NOVA AGRICULTURA S.C.C.LF-25035270Ctra. Vall d’Aran, km.3 25196 Lleida
ADA 2100 S.L.B-25391509Ctra. Vall d’Aran, Km.3, 25196 Lleida
TRANSALFALS & LA VISPESA S.C.C.LF25076852Ctra.Tàrrega-Balaguer, km.22, 25337 Bellcaire d’Urgell.
ALFURGELL, S.LB25212812Camí de Lleida S/N – 25337 Bellcaire d’Urgell
IBERALFA, S.C.CLF22214241Ctra.Tàrrega-Balaguer, km.22, 25337 Bellcaire d’Urgell.
SAT ARMENTERAF22221253C-53, Km 137.10 Crtra. Balaguer-Tàrrega 25337 Bellcaire d’Urgell
TOP QUALITY FRUITS SLB25711334Ctra. Vall d’Aran, Km.3, 25196 Lleida

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament d’aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Actel, SCCL o les empreses del seu grup en són titulars, o de llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web amb un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes, per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Actel, SCCL no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços i hipervincles.

Actel, SCCL no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar, entre d’altres, de:

  • interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

En cas que l’usuari causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, se’l podrà reclamar.

Així mateix, l’usuari ha de respondre davant qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de robots, spiders o eines similars utilitzades per demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5 – ÚS DE LES COOKIES

Actel, SCCL, mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari hi navegui. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al vostre ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Mirar la política de galetes.

6– LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.