Sostenibilitat

Compromesos amb les pràctiques responsables i sostenibles

A ActelGrup la Responsabilitat Social Corporativa, d’acord amb els nostres principis socials forma part del nostre model de gestió.

Per aquest motiu, incorporem en el desenvolupament diari de la nostra activitat empresarial les pràctiques responsables i sostenibles fomentant una cultura ètica i de compliment de la llei alineats amb els 5 eixos de desenvolupament sostenible.

Treballem per posar en valor el sector primari, amb un compromís ferm amb el treball dels agricultors, perquè son els responsables de proporcionar els aliments a la societat. Uns aliments sans i de qualitat que son el resultat del treball ben fet.

Edicions anteriors

Cooperatives i socis

El món rural és imprescindible per alimentar-nos raó per la qual, el nostre objectiu se centra en cobrir les necessitats de les nostres cooperatives i dels seus socis essent junt amb els treballadors, figures principals de la nostra organització. Treballem per establir una comunicació bidireccional, prevalent la transparència informativa, la participació en la presa de decisions, la qualitat en els serveis i la formació, entre altres.

Treballadors

Vetllem per un entorn de treball adequat i segur, facilitem la formació necessària, igualtat d’oportunitats i empoderament. L’enquesta de clima que realitzem cada any ens permet detectar els punts de millora i treballar per la seva implantació.

Societat

Col·laborem en projectes i accions socials que redundin en unes millors condicions d’habitabilitat. Creu Roja, Banc d’Aliments, Aspros, entre altres, son organitzacions sense ànim de lucre amb les que col·laborem.

Medi ambient

El respecte pel medi ambient i la conservació dels recursos naturals forma part de la nostra filosofia, orientem la nostra activitat i els objectius empresarials de forma compatible amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).