Subministraments

Solucions per a tot tipus de cultius

Comercialització i distribució

Som la central de compres de fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Treballem per la reducció dels costos de producció.

Som distribuïdors i comercialitzadors de les principals marques de fitosanitaris, adobs, combustibles, lubricants, recanvis i pellets, sempre complint amb els paràmetres de qualitat més estrictes, servei i bon preu.

Fertilitzants

CEREAL D’HIVERN, SECÀ I REGADIU

BLAT DE MORO

ALFALS

FRUITERS

VINYA

OLIVERA

MATÈRIES PRIMERES

Llavors

Som multiplicadors autoritzats de llavors de cereals de:

Civada

Colza

Alfals

Blat

Veça

Pèsols

Triticale

Raigràs

Farratges varis

Formats packaging de llavors: sac de 40 kg, big bag de 1.000 kg i palet de 1.600 kg.

La llavor certificada és l’única que garanteix:

 • La puresa varietal
 • La puresa específica
 • El poder germinatiu
 • La sanitat de la llavor
 • La traçabilitat
 • El pes declarat a l’etiqueta
 • El tractament adequat
 • Lliure de males herbes
 • Una correcta conservació

Fitosanitaris

Oferim solucions per tot tipus de cultiu, per això comptem amb les distribucions de les principals empreses fitosanitàries:
La gamma de productes i solucions que oferim a ActelGrup és:
  • Insecticides de sòl i foliars
  • Herbicides en tots els cultius
  • Fungicides en tots els cultius
  • Fitoreguladors i correctors
  • Feromones de control i seguiment de plagues
  • Productes residu zero i aptes per l’agricultura ecològica

A ActelGrup col·laborem en el desenvolupament i llançament de productes innovadors en tots els cultius, abans de sortir al mercat comercial, amb l’objectiu de disposar de tota la informació referent als productes i a les seves característiques tècniques.

Treballem pels cultius dels nostres agricultors, per obtenir els millors rendiments i qualitats.

Combustibles

Comercialitzem combustibles i benzina, sempre complint amb els paràmetres de qualitat més estrictes, servei i bon preu.

Lubricants

Pellets

La qualitat i garantia del subministrament del nostre producte recau en l’origen de la matèria utilitzada per la seva elaboració. El pellet de fusta Enerbío prové de les serradures netes produïdes per l’activitat de la serrería. L’origen de la fusta que s’utilitza garanteix la procedència de gestions forestals sostenibles, amb certificació PEFC.

Les característiques fisicoquímiques dels nostres pellets de fusta estan certificades per la màxima distinció europea segons la normativa EN-14961-2, el segell ENplus A1 i DinPlus.

Diàmetre6 mm
Longitud1-3 cm
PCI > 5,2 KW/kg
Humitat < 5,4%
Cendres < 0,5%
Densitat a granel < 700 kg/m3
Durabilitat > 99%
Contingut de pols < 0,1%
Contingut Sofre < 0,04%
Contingut clor < 0,05%
Contingut N < 0,3%

Comercialitzem combustibles, lubricants i pellets, sempre complint els paràmetres de qualitat més estrictes, servei i bon preu.

0
Milers d’€ de facturació
0
Cooperatives sòcies
0
Clients

Creem valor

Descobreix com podem crear valor junts

Cooperatives i socis

Forma part d’un gran grup agroalimentari, descobreix els avantatges de ser soci

Clients

Amb presència nacional i internacional, descobreix com treballem

Agricultors

Converteix-te en proveïdor nostre. Així pots començar a col·laborar amb nosaltres