Investigació i desenvolupament I+D

Compromís amb l’excel·lència i la millora contínua

Treballem en 5 blocs estratègics:

Producció

Assajos

Col·laboracions

Condicionament de productes agraris

Gestió