Investigació i desenvolupament I+D

Compromís amb l’excel·lència i la millora contínua

Treballem en 5 blocs estratègics:

Producció

Assajos

Col·laboracions

Condicionament de productes agraris

Gestió

Els projectes d'ActelGrup

GO Sanitat Vegetal en cítrics

Disseny d’estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citrí i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae Per tal d’incrementar la competitivitat del

Llegir més »