CRACKCIRERA: noves estratègies per a la reducció del cracking en el cultiu de la cirera

El trencament induït per la pluja (cracking) és la principal causa de pèrdua de collites de cirera a la majoria de zones de producció del món, inclòs Catalunya.
Les prediccions del canvi climàtic apunten a una freqüència creixent de precipitacions excessives que probablement augmentaran la incidència de cracking en cireres.

Objectiu

El projecte executat entre juliol del 2022 i setembre de 2024 té com a objectiu general la reducció del cracking de la cirera mitjançat l’adopció de diferents estratègies que afecten a múltiples mecanismes involucrats en el seu desenvolupament.

Empreses participants

SAT BEPA i ACTEL SCCL com a membres del grup operatiu, i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries com a centre tecnològic i coordinador.

Resultats esperats

Saber quins tractaments reduiran el cracking en diferent grau, segons la seva eficàcia. Això permetrà categoritzar cadascun d’ells i classificar-lo segons el seu impacte.
Obtenir un protocol de control del cracking de la cirera, el qual tenint en compte el cost/benefici de cada estratègia, ajudarà als productors a elegir la millor combinació possible adaptada a la seva situació particular.

Finançament

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Veure més
projectes Actel

GO Sanitat Vegetal en cítrics

Disseny d’estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citrí i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae Per tal d’incrementar la competitivitat del

Llegir més»