Servei al soci i gestió d’ajuts

Una àrea transversal

Serveis especialitzats

A ActelGrup disposem d’un extens catàleg de serveis dissenyats per a les nostres cooperatives sòcies i productors.
Un equip de professionals titulats i especialitzats en cada un dels productes que oferim, així com una dilatada experiència en el sector.

Un equip en formació contínua que es manté al dia de totes les novetats en el sector agroalimentari.

Catàleg de serveis

Des de l’àrea donem resposta als socis i productors en l'assessorament, tramitació, gestió dels expedients i resposta a requeriments o al·legacions dels següents serveis:

Carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris

Tramitació i/o renovació del carnet. Va dirigit a totes les persones que hagin d’aplicar o manipular algun producte fitosanitari d'ús professional en qualsevol situació.

DUN (Declaració Única Agrària)

PAC (Política Agrària Comú)

Presentació de la declaració i sol·licitud d’ajudes vinculades a l’explotació agrària d’un productor.

DAN (Declaració Anual de Nitrogen)

Declaració de l’origen i destí de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats i de les dejeccions ramaderes dins de l’explotació.

CGE (Contracte Global d’Explotació)

Sol·licitud de les ajudes dirigides a l’explotació agrària: Jove, Competitivitat i Mitigació.

Cessions de dret de pagament bàsic

Presentar cessions per part d’un productor a un altre, ja sigui per herència, arrendament, compravenda, cessions definitives, etc.

Pla agroambiental

Comunicació del Pla de gestió agroambiental, per titulars d’explotacions que han sol·licitat ajudes agroambientals.

Gestió de programes operatius (OPFH)

Gestió i presentació de sol·licituds d’ajudes dels productors mitjançant el programa operatiu de l’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Quaderns de camp i llibres de fertilització

És el document on es registren tots els tractaments fitosanitaris que s’han realitzat a l’explotació.

Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes

Document on consten totes les destinacions i tot el relacionat amb la gestió de les dejeccions ramaderes.

Assessorament i tramitació d’altres ajudes

Presentació de sol·licituds per sol·licitar les diferents ajudes a les que puguin accedir els productors.

ITEAF (Inspecció Tècnica Equips Aplicació Fitosanitaris)

Inspecció tècnica d’equips d’aplicació de fitosanitaris (EAPF de cultius llenyosos i cultius extensius).

Xerrades formatives i informatives

Sessions formatives i/o informatives en l’àmbit de l’agricultura.

Equip

Mariya
Dutchak

Responsable de subvencions, observatori d’ajuts i nous projectes

Ericbq

Eric
Gaset

Coordinador servei al soci

Joan
Laso

Tècnic servei al soci i gestió d'ajuts

Núria
Sáez

Tècnica servei al soci i gestió d'ajuts

Sin-título-1

Adam
Belgadji

Tècnic servei al soci i gestió d'ajuts

Alejandra-Fisach

Alejandra Frisach

Tècnica de subvencions i nous projectes

Per més informació, posa’t en contacte amb nosaltres: