Missió, visió i valors

Descobreix el nostre projecte

Missió

Som un equip de persones que construïm un projecte socioempresarial en l’àmbit de l’agroalimentació. Treballem per optimitzar la rendibilitat dels nostres socis, promoure el desenvolupament professional dels nostres treballadors, oferir als clients el millor servei i assegurar la sostenibilitat i la millora del territori.

Visió

Tenim l’ambició de ser referents en el sector agroalimentari com un grup empresarial cooperatiu, sòlid, innovador, socialment responsable i respectuós amb el medi ambient. El projecte que representi la millor opció per al productor.

Valors

La transparència, el rigor, l’austeritat i la comunicació bidireccional amb els nostres socis i clients son els nostres valors i compromisos
per establir una relació de proximitat i connexió.

Transparència

Volem ser reconeguts pel nostre comportament transparent i honest, mereixedors de la confiança dels nostres socis/es, col·laboradors/es, clients/es i treballadors/es.

Rigor

Treballem amb exemplaritat i vocació de servei als nostres socis/es, treballadors/es, proveïdors/es, stakeholders i clients/es, desenvolupant la capacitat dels nostres equips per buscar solucions eficients i innovadores.

Austeritat

Som conscients que els recursos son un bé preuat i en molts casos, limitats. És necessari mostrar-se prudent en aquelles conductes i/o actituds que no son commensurades en la gestió dels recursos naturals, personals, materials i/o econòmics.

Comunicació bidireccional

Els socis productors formen part activa del nostre projecte empresarial, mitjançant la comunicació bidireccional ens retroinformem constantment reforçant el nostre vincle i generant uns resultats més beneficiosos tant pels socis com per l’organització.

El compromís amb les persones, amb els resultats, social i mediambiental, la responsabilitat, l’eficiència i la cooperació es troben al nostre ADN.