Equip Responsabilitat Social Corporativa

Generant impacte cap a un futur millor

Jornada intensa la d'avui pel nostre equip multidisciplinari de RSC, que treballa per la sostenibilitat del Grup.