Assaig de varietats del nostre catàleg

Anualment realitzem, juntament amb l'IRTA, un assaig de varietats del nostre catàleg de llavors de cereal d'hivern.
L'objectiu d'aquest estudi és testejar i comparar paràmetres agronòmics.