Ja disposem de la 2a Memòria de Sostenibilitat d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa

Recentment, hem elaborat la segona Memòria de Sostenibilitat on compartim les principals qüestions socials, ambientals i econòmiques relacionades amb les nostres activitats.
Aquesta memòria té la finalitat de donar a conèixer quina és la situació actual de l'empresa en relació amb aspectes no financers. Es detalla quina trajectòria s’està duent a terme en aquest exercici en qüestions tan importants com les polítiques i recursos enfocats a la sostenibilitat, fent una anàlisi dels objectius i mitjans per aconseguir-los, els riscos identificats i l’impacte ambiental i social, entre d'altres.
Des d’ActelGrup i Transalfals & La Vispesa, volem que aquesta eina sigui important per informar els nostres grups d’interès sobre la trajectòria no financera de l'empresa i el seu compromís amb la sostenibilitat.