Participem amb el grup de treball “Territori Sostenible Empresarial de Ponent” organitzat per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO)

Fernando Ortega director de sostenibilitat d'ActelGrup participa amb el grup "Territori Sostenible Empresarial de Ponent" organitzat per l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí (IMO).
L'objectiu d'aquest grup és compartir les certificacions i reconeixements que cada empresa disposa per tal d'elaborar un qüestionari que permeti valorar el compromís de Responsabilitat Social Corporativa de les empreses mitjançant una dinàmica de grups participativa.

El compromís d’ActelGrup amb la sostenibilitat pren cada vegada més importància, ja que la societat i els consumidors demanen pràctiques empresarials més ètiques i responsables amb el medi ambient i la societat en general a més, com a cooperativa agroalimentària, la nostra activitat redunda de forma positiva i directa en la societat, estem plenament conscienciats i adoptem cada cop més mesures per ser més sostenibles en totes les àrees en què hi tenim impacte: econòmica, social i mediambiental.
La responsabilitat social és un estil de gestió empresarial basat en un compromís amb el desenvolupament sostenible.