Què ens depara la nova PAC 2023-2027?

Enguany, iniciem la nova PAC 2023-2027, sens dubte un nou cicle, especialment rellevant donat els canvis que suposarà pels agricultors i ramaders.

Ja fa mesos que treballem en les novetats de la nova Política Agrària Comuna que tots coneixem com la PAC. En essència, conserva els elements de la PAC anterior, però tal com informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, passa de ser una política basada en la descripció dels requisits que han de complir els beneficiaris finals dels ajuts, a ser una política orientada a la consecució de resultats específics vinculats a tres objectius generals:

a) Fomentar un sector agrícola intel·ligent, competitiu, resilient i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària a llarg termini.

b) Recolzar i reforçar la protecció del medi ambient, inclosa la biodiversitat, i l’acció pel clima, contribuint a assolir els objectius mediambientals i climàtics de la Unió Europea.

c) Reforçar el teixit socioeconòmic de les zones rurals.

Sens dubte, reptes que no passen desapercebuts per nosaltres i que fan que haguem d’estar més atents que mai donada la seva major complexitat.

La incorporació dels eco-règims, la planificació de les sembres en el cas dels cultius d’extensius, el compliment de les BCAMs (bones condicions agràries i mediambientals), els eco-esquemes, entre d’altres, son aspectes que afegeixen complexitat a la tramitació de la nova DUN/PAC 2023.

El passat any vam dur a terme una sessió formativa a les cooperatives sòcies per ficar en context el que suposaria la nova PAC 2023-2027, així com informar dels canvis més importants que aquest nou cicle portaria.

La passada tardor, també vam dur a terme una reunió informativa adreçada als productors de cultius d’extensius, per tal de que poguessin fer una millor planificació de les sembres tenint en compte la nova PAC.

Actualment, ens trobem planificant i preparant ja la imminent campanya DUN/PAC 2023 on ja aplica aquest canvi de normativa, que properament, traslladarem a les nostres cooperatives sòcies mitjançant una jornada de formació que tindrà lloc durant el pròxim mes de febrer.

Un altre aspecte que ja ens ocupa fa un temps i que juntament amb altres àrees de l’empresa s’està treballant, es el Quadern Integrat d’Explotació (Qie), el seu àmbit d’aplicació i les solucions que des d’ActelGrup treballarem i oferirem als nostres socis, treballant plegats per facilitar i agilitzar al màxim la gestió burocràtica que ens ocupa i que incideix molt directament amb les explotacions dels nostres agricultors.

Continuem doncs treballant per donar resposta als nous reptes que per tots nosaltres han de ser oportunitats.