Segon any de poma TUTTI (HOT-084). Actel es prepara per produir noves pomes

Les finques de la nova varietat de poma TUTTI (HOT-084) de segon any estan seguint el seu curs. TDesprés de la fase de plantada i segona poda de formació hivernal i poda d’estiu, socis agricultors i tècnics d’atec: van visitar les finques on es va analitzar la seva evolució i posterior collita, que enguany s’ha avançat (igual que ha passat amb la resta de varietats) i que ha sorprès per les altes produccions obtingudes: 15.000 kg/ha en segon verd.
En les primeres finques de producció comercial d’aquesta varietat, també hi ha una col·lecció d’assajos de 6 portaempelts, a més, en una d’elles, hi ha un assaig (fastrack) d’una possible nova varietat vermella d’estiu de molt bones qualitats, del grup GALA, d’alta coloració.
Des d'ActelGrup continuem amb l’aposta iniciada fa 20 anys per disposar de varietats ben adaptades al nostre territori, que puguin millorar la labor i la rendibilitat dels socis productors. Amb l’objectiu de disposar de noves solucions productives, la TUTTI amplia la finestra de collita a setembre, quan la collita de fruita de pinyol i de peres decau. A més, aporta fruita d’hivern per a tenir més presència als mercats, per amortitzar millor les instal·lacions de les cooperatives de primer grau i les infraestructures del grup, i també equilibrar temporalment la càrrega de treball en el temps. Per altra banda, és una fruita que pot ajudar a millorar ràtios com el malbaratament alimentari, la seguretat alimentària, la petjada hídrica o la de carboni.
La qualitat d’aquesta poma ha d’ajudar a invertir i rendibilitzar la feina del grup i dels socis, amb una fruita que té un comportament molt favorable en la resposta a les noves exigències dels mercats: sabor, aroma, textura, sucositat, crocanticitat (s’han fet moltes cates gustatives), fermesa, facilitat de conservació i durabilitat (shelf-life), color, homogeneïtat, etc. També té molt interès productiu, destacant: la facilitat de producció i de formació, la ràpida entrada en producció, la bona productivitat, la no anyivolitat, així com la facilitat de poda, d’aclarida i de collita. Tot això està despertant un gran interès per la TUTTI en viveristes i productors de poma de les zones càlides, encara que també d’arreu.